Saturday, January 9, 2010

~ E.X.A.M M.O.D.E ~


~ midsem exam 2009/2010 ~
Tahun 2 Syariah Islamiyah, Uni. Al-Azhar Asy-Syarif Iskandariah

16 Jan - Tafsir Ayat Ahkam
19 Jan - Tauhid
23 Jan - Isu Fiqh Semasa (Qodhoya Mu'asiroh)
26 Jan - Nahu dan Sarf
Firman Allah SWT:
"Dan bahawasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" surah An-Najm:39